Manier van werken

Voordat we op zoek gaan naar een oplossing die te maken heeft met software, documentatie en kennismanagement, kijken we eerst naar de situatie zoals die nu is. In ons werk laten we ons steeds sturen door vier vragen:

  • Wat is er werkelijk nodig, op de korte en langere termijn?
  • Welke randvoorwaarden zijn er bij het realiseren van een oplossing?
  • Wat is er al beschikbaar als je echt goed gaat zoeken?
  • Hoe kunnen we de gewenste oplossing zo handig mogelijk realiseren, met zo weinig mogelijk kosten en inspanning?

Allereerst moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn hoe de situatie nu is, en wat een ideale situatie zou zijn. We hebben het dan nog niet over oplossingen. De eerste stap is samen boven water krijgen waar u nu bent en waar u wilt uitkomen.

Om u te helpen bij het duidelijk maken van alle aspecten van de huidige en de gewenste toekomstige situatie, hebben wij de onderstaande checklists gemaakt.

Als het probleem helemaal duidelijk is, stellen we een manier voor om te komen van waar u nu bent tot waar u wilt zijn. Misschien heeft de voorgestelde oplossing te maken met het samen schrijven van handleidingen, of met het vastleggen van procedures op papier of op intranet, of met het programmeren van de documentatiestroom, of met het verbeteren van de systeemdocumentatie. Wat het ook is, we kijken er samen naar. Zijn we het eens dan volgt een heldere overeenkomst waarin duidelijk staat hoe de samenwerking vorm gaat krijgen, wat u dat oplevert, en wat u dat gaat kosten. Drie maanden ondersteuning na afloop is altijd inbegrepen.

Checklist Verandering

Deze checklist helpt u nadenken over hoe de huidige onbevredigende situatie zou kunnen veranderen in eentje die beter aansluit op uw behoeften.

Lees meer...

Checklist Documenten die werken

Deze checklist helpt u nadenken over zaken die te maken hebben met de productie of publicatie van documenten.

Lees meer...

Checklist Gebruik van software

Deze checklist helpt u nadenken over de situatie als mensen niet optimaal omgaan met software.

Lees meer...

Checklist Kennis en informatie

Deze checklist helpt u nadenken over de situatie als kennis die wel aanwezig is, niet altijd beschikbaar is op het juiste moment of op de juiste plaats.

Lees meer...