Documentatie voor complexe software: presentatie in Finland!

Op 19 oktober 2009 heb ik een presentatie gegeven in Tampere (Finland). Gelukkig hoefde dat niet in het Fins maar mocht het in het Engels...

Aanleiding was de jaarlijkse tweedaagse conferentie van de Finse vereniging voor technische communicatie (STVY). Het thema dit jaar was The Mythical End User. Een prachtige gelegenheid dus om het door mij ontwikkelde "CMA-model" te presenteren. Dit beschrijft "computer-mediated activity", ofwel: hoe gebruikers omgaan met complexe software. Uit het model kunnen conclusies worden getrokken voor documentatie.

Download de presentatie (PDF)