Codex Toolbox

Alweer een paar jaar geleden bedachten we voor een kleine uitgeverij een betaalbare manier om losbladige uitgaven ook op cd-rom te kunnen leveren. Inmiddels heeft de klant voor een Internet-benadering gekozen, maar dit blijft een project waar ik echt trots op ben.

De keus voor publicatie op cd-rom kwam voort uit markteisen, niet omdat onze klant er extra omzet van verwachtte. Het ging om een uitgeverij van collecties wet- en regelgeving met een per definitie beperkte klantenkring. Van elke collectie ("codex") zouden ze maximaal een paar honderd exemplaren kunnen verkopen. Bestaande tools voor cd-rom-produktie waren daarom stuk voor stuk te duur. Toch moest van elke codex regelmatig een bijgewerkte versie uitkomen.

We begonnen met het bedenken van een structuur die overeenkwam met die van de gedrukte uitgave. De bestaande onderverdeling in secties en subsecties werd gehandhaafd. Tegelijk zorgden we ervoor dat de interactie die mogelijk is op cd-rom ten volle werd benut. Alle produkten werden ontworpen op basis van dezelfde uitgangspunten, als volgt:

  • Geen enkele vorm van installatie is noodzakelijk voor de eindgebruikers.
  • Als een cd-rom wordt geladen, opent de "superstartpagina" automatisch in Acrobat Reader.
  • Navigatie door de codex is meteen duidelijk.
  • De superstartpagina bevat links naar de sectiestartpagina's.
  • De sectiestartpagina's bevatten links naar de afzonderlijke documenten.
  • Van elk van de sectiestartpagina's kun je naar een andere sectie springen.
  • De collectie is als geheel ge├»ndexeerd en kan worden doorzocht vanaf elke startpagina, maar ook vanaf elke pagina van elk document in elke sectie.
  • De verschillende secties zijn afzonderlijk ge├»ndexeerd en kunnen worden doorzocht vanaf hun eigen sectiestartpagina en vanaf elke pagina van elk document in die sectie.
  • Sommige codexen hebben een trefwoordenregister dat kan worden geopend vanaf elke startpagina en vanaf elke pagina van elk document in elke sectie.

De uitdaging zat 'm in het zo veel mogelijk automatiseren van het proces waarmee de PDF's van de printkopij omgezet werden in de inhoud van een complete cd-rom.

Een hele batterij scripts en routines werd ontwikkeld, in Adobe JavaScript, Perl, VBA en zelfs PostScript. Van de uitgever uit gezien werd de productie van een cd-versie een simpele actie: ze stuurden ons de PDF's van de gedrukte publicatie, en een paar dagen later kregen ze een gezipte cd-rom terug, klaar voor vermenigvuldiging en distributie.