Paper-Based Support for Computer-Mediated Activity: A Cognitive Task Analysis

In haar MSc-scriptie uit 2007, Paper-Based Support for Computer-Mediated Activity: A Cognitive Task Analysis, onderzoekt Brigit van Loggem hoe gebruikers van software expertise verwerven, en hoe de verworven kennis wordt toegepast bij het oplossen van problemen.

De scriptie is Engelstalig. Hieronder volgt een vertaling van de abstract:

Onvolledig of foutief gebruik van software kan ernstige economische gevolgen hebben. Nadat ze elementaire kennis van een bepaald softwarepakket hebben verworven gaan gebruikers niet automatisch, door herhaald gebruik, door met leren totdat ze het pakket volledig beheersen en het met succes kunnen inschakelen bij het oplossen van problemen en het beantwoorden van vragen die zich voordoen in de realiteit. Onvolledig gebruik, ineffectief gebruik en inefficiƫnt gebruik komen veelvuldig voor.

Inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan suboptimale prestaties, en een aanzet tot mogelijke oplossingen van het probleem, kunnen worden verkregen op basis van een breed scala aan theoretische en praktische benaderingen afkomstig uit verschillende disciplines.

Verschillende benaderingen zijn voorgesteld om te komen tot ondersteuning, op papier of op andere wijze, van mensen die software gebruiken als een hulpmiddel om een doel te bereiken. Deze scriptie presenteert de resultaten van een cognitieve taakanalyse met als doel het identificeren van patronen in het gebruik van een bepaald softwarepakket door vijf personen als onderdeel van hun dagelijkse kantoorwerkzaamheden. Dergelijke patronen kunnen het uitgangspunt vormen voor ontwerp en ontwikkeling van materialen voor ondersteuning.

Hoewel het moeilijk bleek om realistisch gedrag te vatten in analyseerbare gegevens, werden onvolledig, ineffectief en inefficiƫnt gebruik alle waargenomen. Verschillende typen kennis bleken vereist om een succesvol resultaat te bereiken.

Download hier de scriptie Paper-Based Support for Computer-Mediated Activity: A Cognitive Task Analysis