Een samenhangende collectie documenten: de zaak van de luchtvaartdocumenten

Een luchtvaartmaatschappij moest regelmatig een documentatieset maken in PDF. De brondocumenten werden bijgehouden in Word. Ze wilden graag een overkoepelende inhoudsopgave voor de hele set, die in elke afzonderlijke PDF zichtbaar was en van waaruit alle andere documenten geopend konden worden. Het lukte de eigen programmeurs niet om dat effect te bereiken.

Lees meer...

PDF's aanpassen: de zaak van de moeizame bewerkingen

Een bedrijf in de voedingsindustrie kreeg van zijn leveranciers informatie toegestuurd over voedseltoevoegingen, in PDF-formaat. Ze stuurden die dan weer door naar hun klanten, met hun eigen logo, hun eigen contactgegevens en hun eigen artikelnummer. Dat kan niet zonder meer in PDF en de productie was tijdrovend en foutgevoelig. De resulterende PDF's waren bovendien van slechte kwaliteit en soms wel twintig keer zo groot als het origineel.

Lees meer...

Van Excel naar opgemaakte PDF: de zaak van de auto-analisten

Een groep analisten van de auto-industrie verstuurde elke maand een aantal rapportages, met een vaste indeling. Om deze te maken waren ze soms dagen bezig. Eerst moesten er PDF's worden gemaakt vanuit Excel, dan moesten daar op de een of andere manier standaardteksten worden ingevoegd, en als alles er dan een beetje goed uit zag moesten ook nog knoppen en hyperlinks en zo met de hand worden aangebracht. Het hele proces was zo veel werk dat ze op het punt stonden het maar op te geven.

Lees meer...

Word-formulieren om een boek te maken: de zaak van de typende juristen

Een uitgeverij, een juristenkantoor en een internationale organisatie wilden samen een bundeling uitgeven van gerechtelijke uitspraken. De uitgeverij had daarvoor een formulier gemaakt waarin de juristen de gegevens zouden invoeren. Je kon daar echter alles in stoppen wat je maar wilde, zonder enige controle. Een ander probleem was dat er geen manier was om de ingevoerde gegevens er uiteindelijk weer uit te halen voor publicatie. Op het moment dat wij werden gebeld was het project vastgelopen.

Lees meer...

E-publishing met een beperkt budget: de zaak van de elektronische codex

Een kleine uitgeverij van collecties wet- en regelgeving voelde zich door de markt gedwongen om aan cd-roms te beginnen. Per definitie was hun klantenkring beperkt, en van elke collectie ("codex") konden ze maximaal een paar honderd exemplaren verkopen. Bovendien kwam van elke collectie regelmatig een bijgewerkte versie uit. Bestaande tools voor cd-rom-produktie waren daarom gewoon onbetaalbaar.

Lees meer...