Checklist Gebruik van software

Deze checklist helpt u nadenken over de situatie als mensen niet optimaal omgaan met software.

Gebruikersondersteuning

 • Over het product en de gebruikers:
  • Wat doet de software?
  • Wie zijn de gebruikers?
  • Wat weten ze, wat kunnen ze?
  • Sluit het product aan op de bekende belevingswereld van de gebruikers?
  • Heeft het product een hoge of lage leercurve?
  • Met wat voor soort vragen komen de gebruikers in het algemeen?
 • Over de ontwikkeling:
  • Worden op korte termijn nog wijzigingen verwacht?
  • Worden in de toekomst wijzigingen verwacht? Hoe frequent?
 • Over de techniek:
  • Op welk platform draait de software?
 • Over de organisatie:
  • Bestaan er voorkeuren voor een bepaalde vorm van ondersteuning? Zo ja, wat zijn de onderliggende redenen?
  • Wat moet de ondersteuning (documentatie of anders) bereiken?
 • Over de mensen:
  • Wat kunnen uw eigen mensen zelf doen?
  • Wat voor "bijverschijnselen" zou het hebben om uw eigen mensen zo veel mogelijk in te schakelen?
 • Hoe belangrijk zijn de volgende aspecten (en waarom):
  • onderhoudbaarheid?
  • marketingwaarde?
  • feitelijke juistheid en volledigheid?
  • gebruikersvriendelijkheid?