Checklist Kennis en informatie

Deze checklist helpt u nadenken over de situatie als kennis die wel aanwezig is, niet altijd beschikbaar is op het juiste moment of op de juiste plaats.

Mensen

 • Zouden sommige mensen hun werk beter uitvoeren als ze toegang hadden tot bepaalde soorten informatie?
  • Hebben ze genoeg last van de situatie om daar iets aan te willen doen?
  • Heeft u genoeg last van de situatie om daar iets aan te willen doen?
 • Wie zijn de betrokken partijen?
  • Wat is voor hen belangrijk?
  • Hoe zouden zij reageren op het idee dat gezocht wordt naar een oplossing?
  • Zouden ze willen meewerken aan een oplossing?
 • Zijn er redenen waarom sommige mensen zouden aarzelen om hun kennis te delen?

Informatie

 • Is de benodigde kennis ergens in de organisatie aanwezig, ook als die wellicht niet beschikbaar is waar en wanneer nodig?
 • Is er ooit een inventarisatie gemaakt van de soorten informatie die aanwezig zijn?
 • Is al enigszins bekend welke informatie ontbreekt?
  • Zitten er "lege plekken" in de informatievoorziening?

Infrastructuur

 • Hebt u nagedacht over een document management systeem? Een content management systeem? Procedures voor het uitwisselen van kennis?
 • Is zo'n systeem ooit al in gebruik genomen?
  • Was het resultaat wat u verwachtte?
  • Was het resultaat wat u hoopte?
 • Zijn laaggeprijsde oplossingen (mede) overwogen?
 • Als u nadenkt over een oplossing, ligt de nadruk dan op
  • een softwarematige aanpak?
  • een procedurele aanpak?
  • een aanpak die berust op (meer) documentatie?